या गाण्यांची, गज़लांची ....मज़ा लुटूया !

बुधवार, १ सप्टेंबर, २०१०

अंदेशा

हर क़दम पे रहा ये अंदेशा
पीछे क़ातील है या मेरा साया....
.........................जमील कलीमी.
प्रत्येक पावलाला होती मनात हीच भिती
मागे कोण आहे मृत्यू का सावली.............
जयंत.