या गाण्यांची, गज़लांची ....मज़ा लुटूया !

बुधवार, २४ नोव्हेंबर, २०१०

वेदना आणि गाणी

मित्रहो,
एका अत्यंत मनस्वी कवयित्रीची ही कविता.
There was a pain
I inhaled it
Quietly
Like a cigarette
Left behind are a few songs
I have flickered off
Like ashes
From the cigarette.
- अमृता प्रीतम


वेदनांचा
श्वास
शांतपणे
घेतला मी,
सिगारेटचा धूर जणू.
उरली काही गाणी
झटकली मी
सिगारेट्ची
राख जणू


- भाषांतर- मी - फार पूर्वी.